...
 

Kontakt

Skriv eller ring til os:

Venligst kontakt os via email

Reception: info@osteomedica.dk+45 42 74 04 33

 

Aleksandra – az@osteomedica.dk

Deborah – dt@osteomedica.dk

 

Adresse: 

Baldersgade 4, 1 sal.

2200 København N

Hvis porten er lukket: 2018 A


    I have read and agree to the terms and conditions

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.