...

Brystkasse: Astma

 

Ved astma har man en vedvarende tilstand med irritation = betændelse i luftvejene.

 

Årsagen er, at der sker en forsnævring i luftvejene og en kontraktion af den glatte muskulatur i lungerne.

 

Dette skyldes en inflammatorisk reaktion. Det giver hoste og åndenød.

 

Lungerne bliver meget følsomme over for kold luft, stærke lugte, infektioner, luftforurening, pollen, dyrehår og lignende. allergi og høfeber er mest alminlige årsager til astma.

Behandlingen vil blandt andet bestå af

 

  • Balancering af det autonome nervesystem er den del af nervesystemet, som står for alle de ufrivillige kropslige reaktioner som f. eks. tørhed i munden
  • Undervisning i vejrtrækning
  • Astma er alvorligt, og det er vigtigt med medicinsk behandling.

 

Osteopati kan ikke fjerne sygdommen, til gengæld kan den osteopatiske behandling kan synke symptomer af astma.

astma

KONTACT OS 42 74 04 33

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.