...

Hoved: Hjernerystelse

 

En hjernerystelse er en traumatisk hjerneskade, f.eks. efter slag i hovedet under kontaktsport, som påvirker din hjernefunktion. Det der sker er, at hovedet og hjernen bevæger sig hurtigt frem og tilbage. Denne pludselige bevægelse kan få hjernen til at hoppe rundt i kraniet, hvilket skaber kemiske ændringer i hjernen og nogle gange beskadiger hjernecellerne.

De fleste mennesker kommer sig helt efter en hjernerystelse (normalt inden for 14 til 21 dage).

 

Restitutionsplaner er unikke for hver person, alle involverer mental og fysisk hvile og en gradvis tilbagevenden til aktivitet. En enkelt hjernerystelse forårsager normalt ikke permanent skade på din hjerne. Flere hjernerystelser i løbet af livet kan resultere i strukturelle ændringer i din hjerne.

Fysiske symptomer:

 

 • Hovedpine
 • Ringen for ørerne
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Svimmelhed
 • Træthed
 • Sløret syn
 • Tab af hukommelse (amnesi)
 • Forvirring
 • Følsomhed over for lys og støj
 • Søvnforstyrrelser
 • Forstyrrelser i smag og lugt (ikke altid, afhænger af placeringen af skaden)

Andre kan observere disse symptomer:

 

 • Midlertidigt bevidsthedstab (ikke altid)
 • Utydelig tale
 • Forsinket svar på spørgsmål
 • Fortumlet udseende
 • Gentagne gange at stille det samme spørgsmål
Anatomy atlas: “Sobotta: Head, Neck and neurology”, F. Paulsen and J. Waschke
Anatomy atlas: “Sobotta: Head, Neck and neurology”, F. Paulsen and J. Waschke

VIGTIG!!!


I sjældne tilfælde kan hjerneblødning udvikle sig med en forsinkelse på timer eller op til uger efter hovedskaden. Hvis du genkender nogle af symptomerne nedenfor, skal du straks søge læge. Det kan være tegn på blødning mellem hjernen og hjernehinden.

Søg akut hjælp til en voksen eller et barn, der oplever en hovedskade, når:

 

 • Gentagne opkastninger eller kvalme
 • Bevidsthedstab, der varer længere end 30 sekunder
 • Progressiv hovedpine
 • Væske eller blod dræner fra næsen eller ørerne
 • Syns- eller øjenforstyrrelser, såsom pupiller, der er større end normalt, eller pupiller af forskellig størrelse
 • Vedvarende ringen for ørerne
 • Svaghed i arme eller ben
 • Adfærdsændringer
 • Forvirring eller desorientering, såsom svært ved at genkende personer eller steder
 • Utydelig tale
 • Fysisk koordination, såsom snublen eller klodsethed
 • Vedvarende eller tilbagevendende svimmelhed
 • Store hovedknopper eller blå mærker på andre områder end panden hos børn, især hos børn under 12 måneder

KONTACT OS 42 74 04 33

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.