...
 

Programmer

OsteoMedica

 

Fysioterapi Programmer i København

OsteoMedica for virksomheder

Hvorfor fysioterapi eller massage på arbejdsplads?
Baseret på flere års erfaring med at arbejde med virksomheder, bemærker jeg, at mange mennesker kæmper med problemer som stress, smerter i nakke og i lænden, muskelspændinger, der knytter sig til det moderne arbejdsliv. Min egen erfaring viser, at fysioterapeutiske behandlinger kan afhjælpe eller lette mange af disse problemer på arbejdspladsen. Fysioterapi og massage har vist sig at give større produktivitet og mindre sygeorlov, samt større påskønnelse af arbejdsstedet for den enkelte medarbejder. Det er derfor, jeg tilbyder et program, der inkluderer både fysioterapi og massage for virksomheder med det sigte at forebygge og behandle eventuelle problemer for virksomhedens ansatte og sikre trivsel i løbet afarbejdsdagen.

Sundhedsordning forebygger og afhjælper:

 • Stress
 • Spændinger i kroppen
 • Hovedpine og migræne
 • Nakke og skuldersmerter
 • Lændesmerter
 • Myoser
 • Tennis- og golfalbue
 • Overbelastning for årsaget af langvarig brug af computer og dårlig siddestilling under arbejdet
Finansieringsmodeller
1. Fælles finansiering

Her medarbejderne selv betaler en del af behandlingen og det er op til arbejdsgiver  hvor maget medarbejderne skal betale. Dette kan øge medarbejdernes ejerskab for behandlingen, mens det samtidig mindsker udgiften for virksomheden. De udgifter som virksomheden får som følge af et fælles finansieret model er fradragsberettigede.

Medarbejder udbliver fra behandling medfører gebyr 250kr./30min

2. 100% Medarbejderfinansieret

Virksomheden giver lov til medarbejderen at den kan bruges tid til behandling i løbet af arbejdstiden. Medarbejderen dækker behandling 100%. Udgifterne forbundet med ordningen er ikke fradragsberettiget for virksomheden.

 Medarbejder udbliver fra behandling medfører gebyr 250kr./30min

3. 100% Virksomhedsfinansieret

Virksomhed vælger at give medarbejderne behandlingsordningen omkostningsfrit. Udgifterne forbundet med ordningen er fuldt fradragsberettiget for virksomheden.

Medarbejder udbliver fra behandling medfører virksomhedsgebyr 250kr./30min

Ergonomisk gennemgang

Både fysisk arbejde og siddearbejde kan medføre alvorlig smerte i kroppen. Derfor er det meget vigtigt at sidde foran computeren så ergometrisk som muligt og vide, hvordan man opfører sig, når smerter kommer. Inden for kontorarbejde kan en ergonomisk gennemgang lette belastende arbejdsstillinger ved computer. Vi rådgiver ud fra det eksisterende møblement og inventar

For at kunne give en optimal, individuel rådgivning er vi nødt til at se medarbejderen i arbejde. Det er medarbejderen, der skal lave arbejdet, efter at vi har været der. Derfor koncentrerer vi os om, at de vigtigste ændringer, som medarbejderen skal gennemføre på kontorarbejdspladsen, bliver beskrevet i en individuel handlingsplan. I løbet af ca. 30min ergoterapeut vil forklare teorien og årsagssammenhænge mellem krop og belastninger, så medarbejderne forstår og kan se logikken i den vejledning.

Emner i ergonomisk gennemgang:
 • Indretning af arbejdspladsen
 • Korrekt anvendelse af mus
 • Fokus på siddestillinger
 • Undervisningi relevante øvelser i forbindelse med arbejde ved pc
 • Viden om anatomi og sammenhænge
 • Individuel handlingsplan

BeActive 55+

BeActive55+ er et program, der er oprettet for ældre mennesker, der gerne vil bruge tid aktivt blandt folk på deres egen alder.

Programmet fokuserer især på generel udviklingsgymnastik, der forbedrer den generelle kropstilstand. Efter gymnastik er det tid til kaffe, snacks og at udvikle sine kunstneriske evner f.eks. gennem tegning, hækling, découpage, lave maleri og meget mere.

Der er også mulighed for at gå i biograf, tearer og andre kulturelle arrangementer i henhold til deltagernes smag og lyst.
Den største fordel ved dette program er, at det drives under tilsyn af en fysioterapeut, derfor er der mulighed for rådgivning i tilfælde af sundhedsmæssige problemer.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.